Custom Search
##=================================================================## ##=================================================================##

Apple ปล่อย iOS เวอร์ชั่น 5.0.1 Final ให้อัพกันแล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554หลังจากที่ Apple ได้ทดสอบกับเวอร์ชั่น Dev Only ไปถึงแค่ Beta 2 ตอนนี่ Apple ก็ได้ปล่อย Final เวอร์ชั่นออกมาให้ทุกคนได้โหลดแล้ว

ซึ่งในส่วนของการอัพเดทครั้งนี้ก็มีไม่กี่อย่าง

ซอฟต์แวร์อัปเดตของ iOS เวอร์ชั่น 5.0.1


อัปเดตนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงต่างๆ และการแก้ไขบั๊กซึ่งรวมด้วยรายการดังนี้:

• แก้ไขบั๊กที่ส่งผลต่อระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่
• เพิ่มลักษณะท่าทางมัลติทาสก์สำหรับ iPad รุ่นแรก
• แก้ไขบั๊กเกี่ยวกับเอกสารในกลุ่มเมฆ
• ปรับปรุงการรู้จำเสียงพูดสำหรับผู้ใช้ชาวออสเตรเลียที่ใช้การป้อนตามคำบอก

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้กับซอฟต์แวร์อัปเดตนี้:

• iPhone 4S
• iPhone 4
• iPhone 3GS
• iPad 2
• iPad
• iPod touch (รุ่นที่ 4)
• iPod touch (รุ่นที่ 3)

Download


คำเตือน! สำหรับผู้ใช้งาน iPhone 4S, iPad 2, and iOS 5 ให้หลีกเลี่ยงและห้าม ทำการ อัพเดท iOS 5.0.1 เด็ดขาด ถ้าต้องการเจลเบรคแบบ untethered