Custom Search
##=================================================================## ##=================================================================##

ChipSet

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

>>>>หน้าที่การทำงานของ ChipSet
1.ให้การสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของโปรเซสเซอร์แต่ละชนิด

2.ให้การสนับสนุนความเร็วในการทำงานของโปรเซสเซอร์

3.สนับสนุนการทำงานของโปรเซสเซอร์หลายตัว(Multi-Processor)

4.ให้การสนับสนุนการทำงานของ Cache Memory

5.ให้การสนับสนุนหน่วยความจำ DRAM
-สนับสนุนติดตั้ง DRAM ขนาดสูงสุด
-สนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆของ DRAM
-สนับสนุนการตรวจ Parityหรือแก้ไขความผิดพลาดด้วย ECC
-ควบคุมจังหวะการทำงานและการใหลของข้อมูลข่าวสารของหน่วยความจำ
-ให้บริการถอดระหัส Chipset สามารถถอดระหัสที่เป็น Address มาจากโปรเซสเซอร์ จากนั้นก็จะเปลี่ยน เป็นสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ หรือ I/O เพื่อเลือกใช้มัน ให้สอดคล้องกับความต้องการของโปรเซสเซอร์
-ควบคุมจังหวะการทำงานของหน่วยความจำ ChipSet ที่ดีจะต้องลดเวลารอคอยในการส่งถ่ายข้อมูลระหว่าง โปรเซสเซอร์ กับ DRAM
-ความสามารถในการตรวจสอบว่า เป็นหน่วยความจำชนิดอะไร ความเร็ว Bus เท่าใด

6.ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ Peripheral และควบคุมการทำงานของ I/O Bus
-สนับสนุนชนิดของ I/O Bus เช่น ISA Bus หรือ
PCI Bus
-ควบคุมการทำงานของ IDE/ATA Hard Disk
Controller
-ควบคุมการทำงานของระบบ Interrupt
-สนับสนุน USB
-สนับสนุนระบบ AGP
-สนับสนุน Plug and Play
-สนับสนุน การบริหารจัดการ พลังงานคอมพิวเตอร์ (Power menagement)

0 ความคิดเห็น: