Custom Search
##=================================================================## ##=================================================================##

USB

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

>>>> USB(Universal Serial Bus)

• เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O ภายนอก สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ PC อุปกรณ์ที่ทำงานภายใต้USB มีความเร็วต่ำขนาด 1.5Mb/s ,ความเร็วสูงที่ 12Mb/s (มาตรฐาน1.1 )และ 480 Mbps
(มาตรฐาน2.0)

• อุปกรณ์ที่ทำงานความเร็วสูงได้แก่ Zip Drive Scanner Printer

• อุปกรณ์ที่ทำงานความเร็วต่ำได้แก่ Keyboard Mouse Joystrick

ข้อดีของ USB

•ราคาประหยัด USB ช่วยให้เราประหยัดในการติดตั้งอุปกรณ์ I/O รอบข้างกับ PC

•Hot Plug เราสามารถติดตั้ง อุปกรณ์ USB ทันทีโดยไม่ต้องปิดเครื่อง

•ใช้ Connector แบบเดี่ยว

•อุปกรณ์I/Oที่เชื่อมต่อภายนอก สามารถรับแรงดัน
•ไฟเลี้ยงอุปกรณ์จากสายCable USBโดยเฉพาะแรงไฟขนาด 5VDC

•สามารถสนับสนุนอุปกรณ์ความเร็วต่ำและความเร็วสูง

•สามารถรองรับอุปกรณ์ได้มาถึง 127 อุปกรณ์ ต่อ USB Connector1 ช่องเสียบ

•มีระบบตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาดในการส่งถ่ายข้อมูล เช่น

•ในกรณีที่ ตรวจสอบพบความผิดพลาดระหว่างการส่งถ่ายข้อมูล ก็พยายามที่จะรับส่งข้อมูลกันใหม่

•ประหยัด พลังงาน อุปกรณ์ USB จะเข้าสู่การหยุดทำงานชั่วคราวหากไม่มีการทำงานใดๆเกิดขึ้นบนระบบ BUS หลังจากเวลา 3 ms ผ่านไป และขณะที่อยู่ในห้วงของการหยุดการทำงานชั่วคราวจะกินไฟเพียง 500 ไมโครแอมป์

0 ความคิดเห็น: