Custom Search
##=================================================================## ##=================================================================##

เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft Access

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เคล็ดลับสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft Access และระบบของคุณ
นำไปใช้กับ: Microsoft Office Access 2003

คำแนะนำดังต่อไปนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft Access บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด

 • ถ้า คุณกำลังใช้ฐานข้อมูลที่ผู้ใช้คนอื่นไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกัน ให้ติดตั้ง Microsoft Access และฐานข้อมูลของคุณทั้งหมดบนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แทนที่จะติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย
 • ถ้าคุณใช้ฐานข้อมูลเพียงคนเดียว คุณสามารถเปิดฐานข้อมูลนั้นเป็นแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล ได้โดยในกล่องโต้ตอบ เปิด คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม เปิด แล้วคลิก เปิดแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล
 • ให้เพิ่มหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการปิดโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่ได้ใช้
 • เพิ่ม RAM ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ขอแนะนำให้ใช้หน่วยความจำขนาด 40 MB คือใช้หน่วยความจำขนาด 32 MB บวกกับอีก 8 MB สำหรับ Microsoft Access
 • ไม่ควรใช้ RAM ของคุณสำหรับ RAM disk
 • ให้ ลบแฟ้มข้อมูลที่ไม่จำเป็นเป็นระยะๆ และทำให้ Recycle Bin ว่าง กระชับฐานข้อมูลของคุณ แล้วลดการกระจายของข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ของคุณโดยใช้ Microsoft Windows Disk Defragmenter เมื่อต้องการเรียกใช้ Disk Defragmenter ให้คลิกที่ปุ่ม เริ่ม (Start) บน Windows ชี้ไปที่ Programs Accessories และ System Tools แล้วคลิกที่ Disk Defragmenter
 • ใน กรณีส่วนใหญ่แล้ว การกำหนดค่าหน่วยความจำเสมือนโดย Windows ควรทำอย่างระวัง อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ การปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของหน่วยความจำเสมือนสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานได้ ถ้าคุณได้พยายามลบแฟ้มข้อมูลที่ไม่จำเป็นแล้ว และยังมีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ ให้พยายามเปลี่ยนค่าเริ่มต้นหน่วยความจำเสมือนในกรณีดังต่อไปนี้คือ
  • คุณไม่มีพื้นที่ดิสก์เหลืออยู่บนไดรฟ์ซึ่งถูกใช้สำหรับ หน่วยความจำเสมือนอยู่ในปัจจุบันมากนัก และในไดรฟ์ท้องถิ่นอื่นยังมีพื้นที่เหลืออยู่
  • มีไดรฟ์ท้องถิ่นที่เหลืออยู่มีความเร็วมากกว่าไดรฟ์ปัจจุบัน (เว้นเสียแต่ว่าดิสก์ถูกใช้มากไป)

  ในกรณีเหล่านี้ คุณอาจจะได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยการระบุไดรฟ์ที่ต่างกันสำหรับหน่วยความจำเสมือน

  คุณ อาจจะได้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้นได้ด้วยการระบุ พื้นที่ดิสก์ที่มีอยู่สำหรับหน่วยความจำเสมือน ซึ่งควรเป็น 25 MB ลบด้วย RAM ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี RAM เพียง 12 MB ควรจะระบุหน่วยความจำเสมือนอย่างน้อย 13 MB คุณอาจจะต้องการระบุมากขึ้น ถ้าคุณกำลังเปิดใช้งานโปรแกรมประยุกต์ใหญ่ๆ หลายๆ โปรแกรม

  เมื่อ ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ของหน่วยความจำเสมือนของ Windows ใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) ของ Windows ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอน System คลิกที่ Performance Options ใต้แท็บ Advanced คลิกที่ปุ่ม Change ในส่วน Virtual Memory แล้วจึงระบุฮาร์ดดิสก์อื่น หรือป้อนค่าในกล่อง Initial size ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมากกว่า RAM ที่มีอยู่ลบด้วย 25

 • ถ้า คุณมีภาพพื้นหลังจอภาพ (พื้นหลังเต็มหน้าจอ) บนพื้นที่ทำงานของคุณใน Windows ให้แทนที่ด้วยสีเข้ม หรือลวดลายบิตแมป หรือไม่ต้องใช้บิตแมป
 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมรักษาจอภาพ ให้ใช้โปรแกรมรักษาจอภาพที่เป็นจอว่าง หรือไม่ต้องใช้โปรแกรมรักษาจอภาพใดเลย
 • ให้ลบซอฟต์แวร์บีบอัดดิสก์ หรือให้พิจารณาการย้ายฐานข้อมูลไปที่ไดรฟ์ที่ไม่มีการบีบอัดข้อมูล
 • เมื่อต้องการประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้แบบอักษรทดแทนก็ต่อเมื่อคุณจำเป็นต้องใช้การสนับสนุนแบบอักษรสองชุดเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดของคุณ

0 ความคิดเห็น: