Custom Search
##=================================================================## ##=================================================================##

เทคนิค การใช้ ctrl + alt + g ใน Photoshop

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

การใช้ ctrl + alt + g ก็เหมือนว่า เราสร้าง สี่เหลี่ยมขึ้นมารูปนึง เราอยากให้ รูปภาพที่เรามี หรือ layer ที่เรามีเนี่ย อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่เราสร้างไม่ให้ล้นเกินสี่เหลี่ยม

เราก็เอา layer ภาพของเราไปวางบน layer สี่เหลี่ยม จากนั้นให้ layer สี่เหลี่ยมอยู่ข้างล่าง

จากนั้นกดคีย์ลัดนี้เลย ctrl + alt + g

จะได้ดังภาพลองใช้งานกันดูนะครับ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ